"; if (isset($headtitle)) { print "$headtitle
"; }//if ?> "; //----------------------------------------------------------------------------------------------- function List_Files($savedir) { if ($handle = opendir($savedir)) { $fno = 0; while (false !== ($mstrng = readdir($handle))) { if ($mstrng != "." && $mstrng != "..") { $test = $savedir.$mstrng; if (is_file($test)) { // EXTENSION kontrolu... $ext = strrchr($sendfile_name,'.'); // check for extension $checkext = strpos("*.gif|.GIF|.jpg|.JPG|.bmp|.BMP|", $ext); if ($checkext == "") { echo "lrslider[$fno]=''\n"; $fno ++; }//if } elseif (is_dir($test)) { List_Files($test."/"); } } } closedir($handle); } } //----------------------------------------------------------------------------------------------- ?>

EÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

ÖDÜLLERİMİZ
11-14 Mayıs 2017 tarihinde Türk Endodonti Derneği'nin Kıbrıs-Girne'de düzenlediği bilimsel kongrede 1.'lik ödülü;
En iyi sözlü sunum : "MTA ile yapılan kuafaj tedavilerinin incelenmesi"
Doç. Dr.Tugba Türk, Doç. Dr. Murat Sezak, Prof. Dr. M. Kemal Çalışkan

27-29 Nisan 2017 tarihleri arasında lnternational Academy of Periodontology 'nin Braşov-Romanya'da düzenlediği 16. Uluslararası Periodontoloji Kongresinde poster sunum ile 2. 'lik ödülü
"Effect of serum 2S{OH)D levels in patients with chronic periodontitis and well-controlled type-2 diabetes mellitus" başlıklı poster sunumu
Dr. Gülnihal EREN Doç.Dr.Oya TÜRKOGLU, Prof.Dr.Şevki ÇETİNKALP, Dr.Harika ATMACA, Prof.Dr.Gül ATİLLA