HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, röntgen sorumlusu, hastane bilgi sistem sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.

KOMİTENİN GÖREV TANIMI

1- Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması.
2- Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması
3- Radyasyon güvenliğinin sağlanması
4- Güvenli Cerrahi uygulamalarının sağlanması
5- Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
6- Enfeksiyon komitesinin raporlarının sunulması.

YAPILMASI GEREKENLER

a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
b. Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
c. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlenmelidir.

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Prof.Dr. Gülcan ÇOŞKUN AKAR

 

Prof. Dr. Ali GÜRKAN

 

Prof.Dr.B. Bülent GÖKÇE

 

Doç. Dr. Banu ÖZVERİ KOYUNCU

 

Prof. Dr. M.Cemal AKAY

 

Prof. Dr. Hülya ÇANKAYA (BAŞKAN)

 

Prof. Dr. Nesrin DÜNDAR

 

Bülent BAŞOĞLU

 

Halil BERBER

 

Suna KARALDI

 

Erdal ÇAKIR

 

Melike ÇAMPINAR

 

Dr. Işıl ARAS

 

Dr. Ayşe Gözde TÜRK

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, röntgen sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.

 

KOMİTENİN GÖREV TANIMI

 

1-    Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması.

2-    Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması.

3-    Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması.

4-    Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması.

5-    Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma  risklerinin azaltılması.

6-    Sağlık taramalarının yapılması.

 

YAPILMASI GEREKENLER

 

a.Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

b.Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.

c.Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Prof. Dr. Gülcan ÇOŞKUN AKAR & Prof. Dr. Ali GÜRKAN

 

Prof. Dr. B. Bülent GÖKÇE

 

Doç. Dr. Hakan BULUT (BAŞKAN)

 

Doç. Dr. Arzu AYKUT YETKİNER

 

Nesrin DÖNÜM

 

Bülent BAŞOĞLU

 

Ayşe KOL

 

EĞİTİM KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir kişi ve bölüm kalite sorumlularından en az iki kişi yer almalıdır.

 

KOMİTENİN GÖREV TANIMI

 

1-    Hizmet Kalite Standartları Eğitimi

2-    Hizmet İçi eğitimler

3-    Uyum eğitimleri (yeni başlayanlara yönelik)

4-    Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır.

 

 

YAPILMASI GEREKENLER

 

a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

b. İlgili eğitimlerin yıllık planların yapılması.

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Prof. Dr.Şule SÖNMEZ (BAŞKAN)

 

Prof. Dr.Gülcan ÇOŞKUN AKAR

 

Prof. Dr. Ali GÜRKAN

 

Prof. Dr. B. Bülent GÖKÇE

 

Prof. Dr. Şebnem TÜRKÜN

 

Prof. Dr. Bülent GÖKÇE

 

Prof. Dr. Esin ALPÖZ

 

Dr. Seniha Senem MİÇOOĞULLARI

 

Dr. Gülnihal EREN

 

Prof. Dr. Gökhan ÖNÇAĞ

 

Doç. Dr. Hande KEMALOĞLU

 

Dr. Meltem ÖZDEN

 

Birol YENİCE 

 

Erol ŞEN

 

Rıdvan BİLENDİR

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, teknik servis sorumlusu, hastane güvenlik amiri, afet ve acil durum yönetimi sorumlusu, tıbbi cihaz yönetimi sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.

 

KOMİTENİN GÖREV TANIMI


1- ADSM/ADSH alt yapı güvenliğinin sağlanması.
2- Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması.
3- Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları.
4- Atık yönetimi çalışmaları.
5- Tıbbi cihazların bakım ayar ve Kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonlarının yapılması.
6- Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.
7- Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi.
8- Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler Farmakovijilans sorumlusuna bildirilmeli.
a. Kalite yönetim birimine iletilmeli.

9- Olay bildirimleri kalite yönetim birimine yapılmalı. (Mavi Kod, Beyaz Kod, Pembe Kod)
a. Kalite yönetim birimi olay bildirimlerini değerlendirerek ilgili komitelere iletmeli.

 

YAPILMASI GEREKENLER


a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
b. Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
c. Güvenlik raporlama sistemine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
d. Güvenlik raporlama sistemi kurulmalıdır.
e. Komiteler olay bildirimi ile ilgili kök neden analizi yapmalı.
f. Düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalı.
g. Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan faaliyetler kalite yönetim birimine gönderilmelidir.

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Prof.Dr.Gülcan ÇOŞKUN AKAR & Prof. Dr. Ali GÜRKAN

 

Prof.Dr.B. Bülent GÖKÇE

 

Doç. Dr. Akın ALADAĞ (BAŞKAN)

 

Dr. Furkan DİNDAROĞLU

 

Dr. Begüm Yerci KOSAR

 

Bülent BAŞOĞLU

 

Nesrin DÖNÜM

 

Aydın ÇOKDÖNER 

 

Hakan EROĞLU

 

Ergün TOPALOĞLU

 

Birol YENİCE

 

Erol ŞEN

 

FARMAKOVİJİLANS

GÖREV TANIMI

 

1-Ciddi beklenmeyen advers etkiler farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir.

2-Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler 15 gün içinde TÜFAM’a elektronik raporlama sistemi ile veya “ advers etki bildirim formu” doldurularak faks veya posta yoluyla bildirilmelidir.

Doç.Dr.Banu ÖZVERİ KOYUNCU

Farmakovijilans Sorumlusu

FARMAKOVİJİLANS BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, röntgen sorumlusu, hastane bilgi sistem sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır..

 

KOMİTENİN GÖREV TANIMI


1- Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması.
2- Enfeksiyon kontrolü çalışma talimatnamesi hazırlamak.
3- Enfeksiyon Kontrol Programı kapsamında hizmet içi eğitim vermek ve uygulamaları denetlemek.
4- Enfeksiyon Kontrolü açısından kliniklere görüş bildirmek ve denetlemek.
5- Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ilkelerini belirlemek.
6- Sarf malzeme ve demirbaş alımlarında enfeksiyon kontrolü açısından görüş bildirmek.
7- Enfeksiyon Kontrolü kapsamında yıllık hedef belirlemek ve yönetime faaliyet raporu hazırlamak.

YAPILMASI GEREKENLER


a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
b. Çalışanlara hizmet içi eğitimler hazırlanmalıdır.
c. Enfeksiyon kontrolü açısından klinik denetimleri yapmalıdır.
d- Yıllık hedefleri ve faaliyet raporlarını klinikler ile paylaşmalıdır.

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Prof.Dr.Gülcan ÇOŞKUN AKAR

 

Prof. Dr. Ali GÜRKAN

 

Doç. Dr. Candan EFEOĞLU (BAŞKAN)

 

Dr. Burcu ŞEREFOĞLU

 

Öznur TÜRKMENOĞLU

 

Burcu Aylin BAYHAN

 

Ayşe KOL

 

Prof.Dr.Gülcan ÇOŞKUN AKAR

 

Prof. Dr. Ali GÜRKAN (BAŞKAN)

 

Prof. Dr. Bülent GÖKÇE

 

Birol YENİCE

 

Hasan Ali KESKİN

 

İsmail KAYA

 

Prof.Dr.Gülcan ÇOŞKUN AKAR

 

Prof. Dr. Ali GÜRKAN

 

Doç. Dr. Enver YETKİNER (BAŞKAN)

 

Dr. Önder GÜRLEK

 

Adnan DİKMEN

 

Prof. Dr. Gülcan ÇOŞKUN AKAR

 

Prof. Dr. Ali GÜRKAN

 

Prof.Dr.Dilşah MUNANOĞLU (BAŞKAN)

 

Doç. Dr. Banu KOYUNCU

 

Dr. Gülnihal EREN

 

Şahende KIYAK

 

Prof. Dr. Gülcan ÇOŞKUN AKAR

 

Prof. Dr. Ali GÜRKAN

 

Prof.Dr.Nesrin DÜNDAR (BAŞKAN)

 

Doç. Dr. Nejat NİZAM

 

Doç. Dr. Erinç ÖNEM

 

Dr. Furkan DİNDAROĞLU

 

Dr. Rahime TÜZÜN AKTAŞ

 

Doç. Dr. Mert ZEYTİNOĞLU

 

Dt. İlhan UZEL

 

Dr. Cem PEŞKERSOY

 

Doç. Dr. Mehmet Emin KAVAL

 

Prof.Dr.Gülcan ÇOŞKUN AKAR

 

Prof. Dr. B. Bülent GÖKÇE (BAŞKAN)

 

Prof. Dr. Ali GÜRKAN

 

Birol YENİCE

 

Bülent BAŞOĞLU

 

Nesrin DÖNÜM

 

Prof. Dr. Gülcan ÇOŞKUN AKAR

 

Doç. Dr. Banu ÖZVERİ KOYUNCU (BAŞKAN)

 

Prof. Dr. Ali GÜRKAN

 

Dr. İlkay AYDOĞDU

 

Pervin KAYNAR

 

Prof.Dr.Gülcan ÇOŞKUN AKAR

 

Birol YENİCE

 

Bülent BAŞOĞLU

 

Prof.Dr.Gülcan ÇOŞKUN AKAR

 

Prof. Dr. Ali GÜRKAN

 

Dr. Meltem ÖZDEN (BAŞKAN)

 

Ergün TOPALOĞLU

 

Bülent BAŞOĞLU

 

Birol YENİCE

 

Gökhan DEMYEN

 

EĞİTİM KOMİTESİ

10.07.2014 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

16.10.2014 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır

18.09.2014 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

20.11.2014 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

11.02.2015 tarihinde Saat: 14.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

22.04.2015 tarihinde Saat: 14.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

18.11.2015 tarihinde Saat: 13.30'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

17.05.2016 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

31.10.2016 tarihinde Saat: 13.30'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

20.06.2017 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

29.06.2017 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

28.09.2017 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

18.10.2017 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

01.11.2017 tarihinde Saat: 10.30'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

06.12.2017 tarihinde Saat: 10.30'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

10.07.2014 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

18.09.2014 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

16.10.2014 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

20.11.2014 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

11.02.2015 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

22.04.2015 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

18.11.2015 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

18.05.2016 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

31.10.2016 tarihinde Saat: 13.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

20.06.2017 tarihinde Saat: 10.30'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

01.11.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

08.07.2014 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

19.09.2014 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır

17.10.2014 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

21.11.2014 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

10.02.2015 tarihinde Saat: 14.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

20.04.2015 tarihinde Saat: 14.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

24.11.2015 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

17.05.2016 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

31.10.2016 tarihinde Saat: 14.30'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

21.06.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

30.10.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

ÇALIŞAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

08.07.2014 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

19.09.2014 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

17.10.2014 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

21.11.2014 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

10.02.2015 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

20.04.2015 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

24.11.2015 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

17.05.2016 tarihinde Saat: 10.30'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

31.10.2017 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

12.10.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

21.12.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

16.12.2014 tarihinde Saat: 13.30'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

18.02.2015 tarihinde Saat: 13.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

20.04.2015 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

21.05.2015 tarihinde Saat: 13.30'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

10.11.2015 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

18.05.2016 tarihinde Saat: 10.30'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

14.02.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

28.02.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

14.03.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

31.03.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

25.04.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

16.05.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

06.06.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

04.07.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

03.10.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

17.10.2017 tarihinde Saat: 14.30'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

14.11.2017 tarihinde Saat: 14.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

05.12.2017 tarihinde Saat: 14.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

BEYAZ KOD KOMİTESİ

14.06.2017 tarihinde Saat: 11.30'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

09.11.2017 tarihinde Saat: 13.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

23.11.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

YEMEKHANE KOMİTESİ

21.06.2017 tarihinde Saat: 13.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

25.10.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

KIRMIZI KOD KOMİTESİ

21.06.2017 tarihinde Saat: 14.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

23.10.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

29.11.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

İLAÇ YÖNETİM KOMİTESİ

21.06.2017 tarihinde Saat: 14.30'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

24.10.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

27.11.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

ARŞİV KOMİTESİ

21.06.2017 tarihinde Saat: 13.30'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

16.10.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

15.11.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

MAVİ KOD KOMİTESİ

21.06.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

10.10.2017 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

17.11.2017 tarihinde Saat: 15.15'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

14.12.2017 tarihinde Saat: 15.15'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

TIBBİ ATIK KOMİTESİ

03.04.2017 tarihinde Saat: 14.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

23.05.2017 tarihinde Saat: 13.30'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

06.10.2017 tarihinde Saat: 13.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

21.10.2017 tarihinde Saat: 14.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.